Domov

Jezik je živ in se spreminja, tradicionalni jezikovni priročniki pa tem spremembam vse težje sledijo. Danes je tudi za slovenščino na voljo množica sodobnih jezikovnih virov in tehnologij, ki o jeziku govorijo drugačno zgodbo od tiste, ki smo je navajeni iz učbenikov in slovarjev. Da bodo znali mladi v globalnem svetu informacij samozavestno komunicirati v materinščini, je dobro, da spoznajo vire in orodja, ki jim pri tem pomagajo.

Vsebinski sklopi izobraževanja

 1. Slovarji in priročniki
  • SSKJ
  • Slovenski pravopis
 2. Korpusi
  • Gigafida – korpus pisne slovenščine
  • GOS – korpus govorjene slovenščine
  • Šolar – korpus šolskih pisnih izdelkov
 3. Viri za pouk književnosti
  • Nova beseda
  • WikiVir – slovenski klasiki na spletu
  • Jezikovni viri starejše slovenščine
 4. Druga orodja in viri za slovenščino
  • Pedagoški slovnični portal
  • starejši pravopisi na spletu
 5. Večjezični viri in orodja
  • prosto dostopni slovarji
  • Evrokorpus
  • Termania
  • Google Translate
 6. Korpusi v razredu
  • primer jezikovnotehnološko podprte učne enote

 


Vsebinsko zasnovo jezikovnotehnoloških izobraževanj je pripravila projektna skupina, ki združuje strokovnjake z različnih ustanov:

 • izr. prof. dr. Špela Vintar, predsednica SDJT in predstojnica Katedre za jezikovne tehnologije, leksikologijo in terminologijo na Filozofski fakulteti UL
 • dr. Iztok Kosem, direktor Zavoda Trojina
 • dr. Mojca Stritar Kučuk, Zavod Trojina
 • dr. Simon Krek, Fakulteta za družbene vede in Inštitut Jožef Stefan
 • red. prof. dr. Marko Stabej, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • doc. dr. Nataša Logar, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
 • dr. Irena Krapš Vodopivec, Škofijska gimnazija Vipava
 • doc. dr. Ana Zwitter Vitez, Zavod Trojina
 • Kaja Dobrovoljc, Zavod Trojina